Rekrutacja

I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku
Dzień otwarty I Liceum Ogólnoksztacącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku 13 maja 2017 roku od godziny 1000

Klasa 1 D

Podanie do szkoły Regulamin rekrutacji

Klasa 1 D

Przedmioty rozszerzone:
Przedmiot uzupełniający:
PODANIE DO SZKOŁY
Jako absolwent tej klasy będziesz mógł studiować np.:

administracja

archeologia

archiwistyka

astronomia

automatyka i robotyka

budownictwo

chemia

bezpieczeństwo narodowe

dyplomacja

dziennikarstwo i komunikacja społeczna

etnologia

europeistyka

ekonomia

elektroradiologia

elektronika morska

finanse i rachunkowość

geodezja i kartografia

geologia

geofizyka

geografia

gospodarka przestrzenna

informatyka

matematyka stosowana

ekonometria

inżynieria środowiska

inżynieria materiałowa

leśnictwo

kryminologia

logistyka

lotnictwo

meblarstwo

matematyka stosowana

mechanika i budowa maszyn

mechatronika

międzynarodowe stosunki gospodarcze

nawigacja

oceanografia

ochrona środowiska

prawo

politologia

praca socjalna

psychologia

rolnictwo

socjologia

stosunki międzynarodowe

teologia

technologia drewna

technologie energii odnawialnej

teleinformatyka

turystyka i hotelarstwo

turystyka i rekreacja

wojskoznawstwo

zarządzanie

Copyright © I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku.
Themese by dwojka.net. Wykonanie: Marcin Putra.