Rekrutacja

I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku
Dzień otwarty I Liceum Ogólnoksztacącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku 13 maja 2017 roku od godziny 1000

Klasa 1 A

Klasa po patronatem Politechniki Białostockiej.

Politechnika Białostocka

Na lekcjach matematyki będzie realizowany program rozszerzony uzupełniony o dodatkowe treści przydatne na studiach politechnicznych. Fizyka nauczana w zakresie rozszerzonym rozwinie Twoje zainteresowania i przygotuje do podjęcia studiów na kierunkach ścisłych i technicznych. Uczniowie mogą uczestniczyć w wykładach oraz zajęciach laboratoryjnych organizowanych na terenie Politechniki Białostockiej. Proponujemy naukę informatyki na poziome rozszerzonym, poszerzając Twoje zainterosowania z programowania w najpopularniejszym języku, jakim jest c++.

Podanie do szkoły Regulamin rekrutacji

Klasa 1 A

Przedmioty rozszerzone:
Przedmiot uzupełniający:
PODANIE DO SZKOŁY
W tej klasie zdobędziesz wiedzę potrzebną, aby studiować takie kierunki, jak:

administracja

architektura

archiwistyka

astronomia

automatyka i robotyka

biotechnologia

budownictwo

chemia

chemia budowlana

bezpieczeństwo narodowe

ekonomia

elektroradiologia

elektronika morska

elektronika i telekomunikacja

elektrotechnika

energetyka

finanse i rachunkowość

fizyka

fizyka stosowana

fizyka medyczna

fotonika

geodezja i kartografia

geologia

geofizyka

geoinformatyka

geografia

gospodarka przestrzenna

informatyka

matematyka stosowana

ekonometria

inżynieria środowiska

inżynieria materiałowa

izynieria biomedyczna

inżynieria kosmiczna

inżynieria bezpieczeństwa pożarowego

leśnictwo

kryminologia

logistyka

lotnictwo i kosmonautyka

meblarstwo

matematyka stosowana

mechanika i budowa maszyn

mechatronika

międzynarodowe stosunki gospodarcze

nawigacja

nanotechnologia

oceanografia

ochrona środowiska

prawo

psychologia

technologia drewna

technologie energii odnawialnej

teleinformatyka

zarządzanie

Copyright © I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku.
Themese by dwojka.net. Wykonanie: Marcin Putra.