Rekrutacja

I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku

Dlaczego nasza szkoła?

  • Wysokie wyniki matur
  • Udział w wykładach naukowych
  • Przyjazna atmosfera i poczucie bezpieczeństwa
  • Doświadczona kadra
  • Współpraca z uczelniami
  • Możliwość rozwijania pasji
Dzień otwarty I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku 13 maja 2017 roku od godziny 1000

Nabór do szkoły w roku 2017/2018

Świetne przygotowanie do matury, bardzo dobre warunki lokalowe, indywidualne planowanie kariery i opieka doradcy zawodowego, warsztaty z psychologiem, zajęcia wyrównawcze, przygotowanie do startu w konkursach i olimpiadach, udział w zajęciach prowadzonych przez wykładowców wyższych uczelni, różnorodne zajęcia dodatkowe, możliwość trenowania boksu, koszykówki, piki siatkowej lub piki ręcznej, systematyczne wyjazdy edukacyjne na uczelnie, atrakcyjne wycieczki turystyczne.


Klasa 1 A

Przedmioty rozszerzone:
Przedmiot uzupełniający:
SZCZEGÓŁY

Klasa 1 B

Przedmioty rozszerzone:
Przedmiot uzupełniający:
SZCZEGÓŁY

Klasa 1 C

Przedmioty rozszerzone:
Przedmiot uzupełniający:
SZCZEGÓŁY

Klasa 1 D

Przedmioty rozszerzone:
Przedmiot uzupełniający:
SZCZEGÓŁY
Opis rysunku

Nasze sukcesy!

Wysokie wyniki matur.
Wysokie wyniki uczniów w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach matematycznych
IV miejsce w klasyfikacji sportowej szkół ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego.
Wysokie lokaty w Olimpiadzie Wiedzy Filozoficznej.
Organizacja prestiżowych konkursów matematycznych.
Laureaci konkursów artystycznych.

Uwaga!

W przypadku małej liczby kandydatów do wybranej klasy szkoła zaproponuje naukę w innej klasie.

Copyright © I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku.
Themese by dwojka.net. Wykonanie: Marcin Putra.